Štediša za peć 6 cevi 1,0 m crna F120 debljina lima 0,6mm

Stedisa je dimovodna cev koji povecava povrsinu toplote i grejnu moc svake peci na cvrsta goriva.
F120
Debljina lima 0.6mm
Dužina 1m
Obojeno bojama koje su otporne na visoke temperature
Ušteda do 30 % ogreva

Post has no taxonomies

Leave a Reply