Pored redovnog proizvodnog programa Lim Produkt ima mogucnosti za izvodenje uslužnih delatnosti

  • Duboko izvlacenje lima

  • CNC probijanje lima

  • CNC sečenje lima

  • Savijanje lima

  • Zavarivanje

  • Metalostrugarska obrada

  • Metaloglodacka obrada

  • Izrada svih vrsta presackih alata za delove iz limova, kao i alata za brizganje delova iz termoplasticnih masa.